Ring Simple 3 Emerald Trapezoid 2.4

Ring Simple 3 Emerald Trapezoid 2.4


Ring Simple 3 Emerald Trap

Emerald Diamond 8.53 x 5.58 (1.52 gVs1gia)

Trapezoid Diamond Pair 2-.93

Gold 18 karat white

size 4.75